Inspraakplatform Noorderbreedte: geef uw mening

Noorderbreedte wil van elke dag een waardevolle dag maken. Daarvoor is het belangrijk dat we in gesprek zijn met bewoners, cliënten en hun naasten. Dat gesprek voeren we onder meer ook via het inspraakplatform. Deze online tool zorgt ervoor dat we met elkaar praten over de zorg, de ondersteuning en het welzijn. Daarmee kunnen we de zorg verder verbeteren en nog meer inzetten op het welzijn van iedere bewoner en cliënt. Met het inspraakplatform maken we samen het verschil in de (ouderen)zorg.

Voor wie is het inspraakplatform bedoeld?
Het inspraakplatform is bedoeld voor bewoners, cliënten en naasten. Op het inspraakplatform kunt u uw mening geven over de zorg en ondersteuning. U kunt aangeven welke zaken er goed gaan of wat er beter kan. Misschien heeft u bepaalde ideeën; die horen we graag. Soms stellen wij vanuit Noorderbreedte op het inspraakplatform een vraag aan u. Met uw mening (uw inspraak) krijgen wij de juiste feedback om ons nog gerichter in te zetten voor een waardevolle dag. Daarmee zorgen we voor een nog betere persoonsgerichte zorg, waarbij de behoeften én wensen van onze bewoners en cliënten centraal staan.

Wat kunt u doen op het inspraakplatform?
Op het inspraakplatform kunt u uw mening geven over een bepaald onderwerp dat u bespreekbaar wilt maken. U kunt ook reageren op vragen vanuit Noorderbreedte of alle inspraken inzien van andere gebruikers. Uw inspraak is altijd anoniem, maar andere bewoners, cliënten en naasten kunnen de inhoud van uw reactie wel lezen.

Waarvoor is het inspraakplatform niet bedoeld?
Het inspraakplatform is niet bedoeld om klachten en complimenten te delen of zorggerelateerde vragen te stellen. Complimenten en klachten kunt u doorgeven via onze website. Zorggerelateerde vragen kunt u rechtstreeks stellen u aan het zorgteam. Het inspraakplatform is echt alleen bedoeld om uw mening, feedback en ideeën aan te geven.

Hoe werkt het inspraakplatform?
Het inspraakplatform is eenvoudig online via een beveiligde omgeving te bereiken. Op de website registreert u zich als gebruiker. Uw persoonsgegevens worden verwerkt via de wet- en regelgeving rondom de privacybescherming. U ontvangt binnen twee werkdagen een e-mail, waarmee uw registratie is goedgekeurd. Daarna kunt u zich aanmelden met het e-mailadres en het wachtwoord dat u tijdens de registratie heeft ingevoerd.

Meer informatie
Noorderbreedte hoopt u als bewoner, cliënt of naaste op het inspraakplatform te mogen verwelkomen. Is er iets niet duidelijk of heeft u vragen? U kunt altijd contact met ons opnemen via klantenservice@nb.nl en 058 – 280 30 30.