De centrale cliëntenraad

Meebouwen aan moderne ouderenzorg die uitgaat van wat ouderen zelf willen. Dat is wat de centrale cliëntenraad (CCR) van Noorderbreedte doet.

Een mooie taak
Noorderbreedte biedt (complexe) zorg aan vooral ouderen in Fryslân. Samen met cliënten en hun familie spant Noorderbreedte zich in om het beste van de zorg te bieden. Samen met de cliënt (en hun familie), daar gaat het om, elke dag weer. De cliëntenraad overstijgt deze individuele contacten en belangen van de cliënt. De CCR heeft juist tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Noorderbreedte, de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Noorderbreedte te behartigen. Een mooie taak! De CCR is de gesprekspartner van de directeur-bestuurder van Noorderbreedte.

Rechten en verantwoordelijkheden
De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg (Wmcz) beschrijft welke rechten en verantwoordelijkheden de cliëntenraad heeft.

  • De cliëntenraad toetst, adviseert en controleert het beleid van de zorgaanbieder.
  • De cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op de zaken die cliënten aangaan.
  • De cliëntenraad heeft altijd recht op informatie.

Het gaat dus niet om belangen van individuele cliënten. Daarvoor is er het dagelijks contact tussen cliënt en zorgaanbieder, zo nodig de onafhankelijke klachtenfunctionaris en uiteindelijk de Wet Klachtrecht.

Wat voor mensen zitten er in de CCR
De raad bestaat uit negen enthousiaste leden, waarvan zes leden zijn voorgedragen door de cliëntenraden van onze locaties en er zijn twee zetels voor onafhankelijke leden die via een open procedure worden benoemd op basis van specifieke deskundigheid. De CCR heeft een onafhankelijke voorzitter.

De locaties van Noorderbreedte hebben een eigen cliëntenraad, waar onderwerpen die plaatsvinden op locatieniveau worden besproken. Op de websites van de locaties kunt u hier meer informatie over lezen.

Dagelijks bestuur CCR Noorderbreedte
Voorzitter: Trees Flapper
Vice-voorzitter: Pim van der Geest
Secretaris: Joost Schepman

Informatie over de cliëntenraden van de locaties van Noorderbreedte kunt u lezen op de locatiewebsites.

Centrale Cliëntenraad Noorderbreedte
Postbus 1292
8900 CG Leeuwarden
centraleclientenraad@nb.nl

Werkplan Centrale Cliëntenraad Noorderbreedte 2021
Jaarverslag Centrale Cliëntenraad Noorderbreedte 2020