Medezeggenschap

Noorderbreedte heeft medezeggenschapsorganen voor zowel cliënten, huurders en medewerkers.

Cliënten
De Medezeggenschap van cliënten bestaat uit een Centrale Cliëntenraad (CCR) en cliëntenraden op de locaties.

Huurders
De Medezeggenschap van huurders bestaat uit een bewonerscommissie. De bewonerscommissie overlegt 2 x per jaar met Noorderbreedte over onderwerpen, die te maken hebben met de huurwoningen. Bijvoorbeeld over servicekosten, huurverhoging, onderhoud en de woonomgeving.

Medewerkers
De medezeggenschap van medewerkers bestaat uit een Ondernemingsraad (OR). De OR vormt de stem van de ca. 2.500 medewerkers van Noorderbreedte.