Personeelssamenstelling

Voor al onze bewoners een waardevolle dag, dat is waar het bij Noorderbreedte om draait. Hieraan wordt iedere dag hard gewerkt door al onze medewerkers. Zij maken het verschil, samen met de naasten van onze cliënten en andere vrijwilligers.
Voldoende bevoegd en bekwaam personeel is van belang voor de kwaliteit van zorg. Net zoals voldoende informele zorg dat is. In het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg wordt gevraagd om de personeelssamenstelling inzichtelijk te maken en op de website te publiceren.

Lees hier de kerncijfers van de personeelssamenstelling van Noorderbreedte, op totaalniveau en per locatie. Zo geven wij inzicht in de situatie van ons personeelsbestand (mei 2017).