Kwaliteit

In 2017 is het Kwaliteitskader vastgesteld door de overheid. Dit Kwaliteitskader is dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg voor cliënten.
De kern van het nieuwe Kwaliteitskader is leren en verbeteren. Want kwaliteit is geen foto, maar een film. Steeds terugkijken of we het goede hebben gedaan, daaruit leren en verbeteracties ondernemen. Noorderbreedte omarmt de uitgangspunten van het Kwaliteitskader, wel blijft het  kritisch op teveel regels en administratieve lasten.

Onze visie op kwaliteit
Iedere dag werken bijna 2.000 kwaliteitsmedewerkers en vele vrijwilligers bij Noorderbreedte aan het beste van de zorg. Want kwaliteit van zorg wordt bepaald in de relatie tussen cliënt en zorgprofessional. Kwaliteit is wat onze cliënten vinden en waarderen, dit betekent maatwerk en persoonsgerichte zorg. Vertrekpunt is altijd onze visie: een waardevolle dag voor al onze cliënten.

Kwaliteitsjaarverslag 2021 in een oogopslag: