Klachten

De medewerkers van Noorderbreedte zijn u zo goed mogelijk van dienst. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent. Wij stellen het erg op prijs wanneer u uw klacht, compliment of suggestie kenbaar maakt, zodat wij de kwaliteit van zorg- en dienstverlening waar nodig kunnen verbeteren.

Wat kunt u doen als er iets niet goed gaat?
Soms gaan er dingen anders dan u verwacht. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat uw was niet netjes wordt verzorgd of dat een medewerker onbeleefd tegen u is. Als u of uw familie een klacht of suggestie ter verbetering heeft, zijn er verschillende mogelijkheden:

  • De situatie bespreken met de betrokkenen
  • De situatie bespreken met de leidinggevende van de afdeling of de regiomanager
  • De situatie voorleggen aan de klachtenfunctionaris

Bereikbaarheid klachtenfunctionaris
De onafhankelijke klachtenfunctionaris voor cliënten van Noorderbreedte en hun familie is Colette Vijfhuizen.
Zo kunt u haar bereiken:

  • Telefoon: 06-518 543 88
  • E-mail: colette.vijfhuizen@znb.nl
  • Schriftelijk: Colette Vijfhuizen, onafhankelijk klachtenfunctionaris Noorderbreedte, Tadingapoarte, Postbus 888, 8901 BR Leeuwarden

Commissies
Er zijn ook provinciale en landelijke commissies waar u uw klacht aan voor kunt leggen.

Provinciale klachtencommissie
Deze commissie bekijkt klachten die te maken hebben met de uitvoering van de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Wet BOPZ). De commissie geeft vervolgens advies over de klacht aan de directeur-bestuurder van Noorderbreedte. De klachtencommissie bemiddelt niet.
Meer informatie kunt u lezen in de folder van de klachtencommissie of kijk op de website www.kvvgfriesland.nl.

Landelijke geschillencommissie
Noorderbreedte is ook aangesloten bij de provinciale geschillencommissie Verpleging, Verzorging en Geboortezorg VVG. Als u een bindende uitspraak wilt, kunt u bij deze commissie terecht.

Rechten
Voor informatie over uw (patiënten)rechten of adressen van patiëntenverenigingen kunt u contact opnemen met Zorgbelang Fryslân, telefoon (085) 483 24 33.