Stichting Nieuw Toutenburgfonds

De Stichting Toutenburgfonds -opgericht in 1987- is een algemeen nut beogende instelling (ANBI) die als doelstelling heeft middelen/gelden bijeen te brengen voor projecten en activiteiten die bijdragen aan een waardevolle dag voor de bewoners van Nieuw Toutenburg. De bestuursleden genieten geen loon of honorarium voor hun activiteiten ten behoeve van de stichting. Zij mogen evenmin op andere wijze voordelen van de stichting genieten. De bestuursleden hebben recht op vergoeding van in functie gemaakte kosten.

Contactgegevens:

Stichting Nieuw Toutenburgfonds
t.a..v. Mw. R Hamstra
Zomerweg 75
9257 ME NOARDBURGUM

RSIN/Fiscaal nummer ANBI: 805281630