Algemene voorwaarden

Als u bij Noorderbreedte komt wonen, ondertekent u een zorgovereenkomst, die gebaseerd is op landelijke Algemene Voorwaarden. Daarin staan de belangrijke rechten en plichten van u (als cliënt) en van Noorderbreedte (als zorgaanbieder) benoemd.
De kosten van uw verblijf en de zorg worden grotendeels vergoed via de Wet langdurige zorg.

Algemene voorwaarden