Over Nij Bethanië

De verpleeghuiszorg (intramurale zorg) in Nij Bethanië in Tzummarum houdt per 1 september a.s. op te bestaan.

Voor de bewoners, medewerkers, vrijwilligers, het dorp Tzummarum en andere betrokkenen is dit een enorm spijtige ontwikkeling. Voor iedereen is het besluit een grote teleurstelling en heeft ingrijpende gevolgen.

Sinds april jl. was al duidelijk dat de plannen rondom de nieuw- en verbouw van Nij Bethanië moesten worden bijgesteld en dat op termijn de intramurale zorg in Nij Bethanië zou verdwijnen. Sindsdien heeft bijna de helft van de huidige bewoners en een deel van de medewerkers een alternatief gezocht, hetzij buiten Noorderbreedte, hetzij binnen Noorderbreedte. Daarmee is in korte tijd de kwaliteit van zorg en het bestaansrecht van Nij Bethanië onder druk komen te staan.
We hadden het heel graag anders gezien, maar we kunnen niet anders dan de intramurale zorg in Nij Bethanië en de dagverzorging per 1 september a.s. beëindigen.

De komende tijd zal er samen met de bewoners en familie zorgvuldig worden gekeken naar een nieuwe woonplek voor de huidige bewoners. Met de medewerkers vindt de komende tijd een zorgvuldig individueel traject plaats om hen te begeleiden naar ander werk.