Onderzoeksacademie Noorderbreedte

Onderzoek is belangrijk en van iedereen! Noorderbreedte stimuleert en ondersteunt het doen van onderzoek op verschillende niveaus (binnen de organisatie): universitair, HBO en MBO. Het biedt de organisatie waardevolle informatie over het verlenen van goede zorg en voor het realiseren van een waardevolle dag voor cliënten, bewoners en medewerkers.

Onderzoeksacademie

De Onderzoeksacademie van Noorderbreedte is een stevig en professioneel orgaan binnen de organisatie. Het bevindt zich aan de Tadingapoarte in Leeuwarden. De academie bestaat uit verschillende onderzoeksonderdelen van Noorderbreedte, in samenhang met elkaar:

  • De Wetenschappelijke onderzoekscommissie van Noorderbreedte (WOC).
  • De Associate Lector ‘Ouderen met psychische problemen’, in samenwerking met NHL Stenden Hogeschool, met een kenniskring.
  • Senior onderzoeksbegeleiders.
  • Senioronderzoekers, waaronder promovendi. Deze zijn tijdelijk aan de onderzoeksacademie verbonden.

Noorderbreedte is gespecialiseerd in het doen van onderzoek naar complexe doelgroepen: geronto psychiatrie, Dementie op jonge leeftijd, Huntington, Korsakov en Dementie met zeer ernstig probleemgedrag. Wij doen dit regelmatig in samenwerking met NHL Stenden, Faith research consortium, Uno/UMCG, Topcare en andere kenniscentra.

Gea van Dijk vertelt over onderzoek binnen de Onderzoeksacademie Noorderbreedte.

Onderzoek bij de Onderzoeksacademie Noorderbreedte

Hieronder vind je lopende en afgeronde onderzoeken over complexe doelgroepen:


Zelf onderzoek doen

Wil je onderzoek doen bij Noorderbreedte of een onderzoek opvragen? Dat kan!

Vul dan dit contactformulier in of neem gerust contact op met de manager van onze onderzoeksacademie Gea van Dijk: 06 – 206 11 966 of g.v.dijk@nb.nl

Gea van Dijk
Manager Onderzoeksacademie