Met de cliëntenraad

De cliëntenraad komt op voor de belangen van de cliënten. De manager nodigt de cliënten uit, die op dat moment bij Noorderbreedte Revalidatie verblijven.

Er is één vast lid in de cliëntenraad. Hij of zij is altijd bij de bijeenkomsten aanwezig en vertegenwoordigt de revalidatiezorg in de centrale cliëntenraad van Noorderbreedte.

Wat wordt er besproken?
Tijdens de bijeenkomst met de manager komen allerlei onderwerpen aan de orde, zoals de kwaliteit van de zorg en revalidatie, de overdracht vanuit het ziekenhuis, de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners, het locatiebeleid en de begroting.
De bijeenkomsten zijn er niet om persoonlijke klachten en problemen te bespreken. Het gaat om er om onderwerpen die voor alle cliënten van belang zijn.

Meer informatie?
Voor vragen over of aan de cliëntenraad kunt u terecht bij het secretariaat: