Noorderbreedte benoemd tot Regionaal Expertise Centrum Korsakov

Persbericht

Op woensdag 8 juni is Noorderbreedte officieel benoemd tot Regionaal Expertise Centrum (REC) Korsakov. Toutenburg in Noardburgum is een woonzorglocatie van Noorderbreedte en biedt al jaren gespecialiseerde zorg en behandeling aan mensen met het syndroom van Korsakov. In 2020 kreeg Noorderbreedte hiervoor het Topcare predicaat. Met de benoeming tot REC wordt de zorgverlening uitgebreid. Als REC Korsakov levert Noorderbreedte een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg. Dit gebeurt door het doen van onderzoek en continue kwaliteitsverbetering van de zorg. Daarnaast vervult Noorderbreedte als REC een belangrijke rol bij het delen van kennis en expertise en het bieden van consultatie aan cliënten die buiten Noorderbreedte verblijven.

Het accreditatiecertificaat werd officieel uitgereikt door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Commissie Expertisecentra Langdurige Zorg. Dit gebeurde tijdens het jaarlijkse congres van het Korsakov Kenniscentrum op 8 juni in Den Bosch.

Tijdens het congres van het Korsakov Kenniscentrum in Den Bosch namen zes collega’s van Noorderbreedte het accreditatiecertificaat in ontvangst. Op de foto staan van links naar rechts: Gea van Dijk, Frouke Holtrop, Koen van Zanten, Petra Eisma, Janneke Bakker en Richtje Bosma.

Hoogwaardigere kwalitatieve bovenregionale zorg
Korsakov is een ernstige vorm van hersenschade, gekenmerkt door geheugenstoornissen. De oorzaak is een ernstig vitamine B1-tekort, dat vaak ontstaat bij langdurig alcoholgebruik in combinatie met slechte voeding. Om een expertisecentrum te worden moet worden voldaan aan verschillende criteria. Uit het visitatierapport REC Korsakov blijkt dat locatie Toutenburg van Noorderbreedte volledig aan alle criteria voldoet. Sterke punten die naar voren komen zijn onder andere de visie op wonen, werken en welzijn, de samenwerking met externe partners en de grote rol van de bewonersraad binnen de locatie. Martin Kirchner, bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land, ziet de benoeming tot REC Korsakov als een belangrijke stap voor Noorderbreedte en voor Noord-Nederland. “Als REC kunnen we zorgen voor bovenregionale zorg van nóg hogere kwaliteit voor cliënten met een specifieke zorgvraag. We zijn er trots op om de titel expertise centrum te mogen dragen.”

Expert in specialistische ouderenzorg
Noorderbreedte biedt al jaren wonen met zorg én specialistische zorg. Onder andere op het gebied van Korsakov, Gerontopsychiatrie, Huntington en dementie op jonge leeftijd. In 2021 is een programmateam Specialistische Doelgroepen opgericht om locaties van Noorderbreedte te ondersteunen bij de ontwikkeling tot expertisecentra voor verschillende specialistische doelgroepen. “We gaan voor kwaliteit van zorg en voor kwaliteit van leven van elke cliënt”, zegt Richtje Bosma van het programmateam Specialistische Doelgroepen. “Door ons verder te specialiseren, kunnen we juist aan specifieke doelgroepen nog betere zorg bieden.”

Toutenburg
Toutenburg in Noardburgum is een woonzorglocatie van Noorderbreedte en gespecialiseerd in de zorg voor mensen met het syndroom van Korsakov en voor ouderen met psychiatrische problemen. Bij Noorderbreedte wordt gewerkt vanuit de visie dat mensen die in een bepaalde periode afhankelijk zijn van zorg zoveel mogelijk zichzelf kunnen zijn.
De bewoners hebben een eigen zit/slaapkamer inclusief badkamer en een gedeelde huiskamer samen met zo’n tien bewoners. Toutenburg is gelegen in een rustig en mooi bosrijk gebied. Structuur is erg belangrijk voor mensen met Korsakov. De locatie heeft een groot aanbod werk- en dagbesteding en biedt begeleiding op maat.

Samenwerking
Noorderbreedte werkt op het gebied van Korsakov samen met collega-zorginstellingen in de regio, zoals GGZ-instellingen, VNN en Wender. Zorgorganisaties, huisartsen en andere verwijzers kunnen bij Noorderbreedte terecht voor consultatie en overleg.

Over Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land
Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land werken samen aan het verbeteren en toegankelijker maken van de ouderenzorg in Friesland. Noorderbreedte biedt voornamelijk zorg aan ouderen in Fryslân binnen vijftien locaties en een revalidatiecentrum. Noorderbreedte is gespecialiseerd in Dementie, Huntington, Gerontopsychiatrie, Korsakov en Niet-Aangeboren Hersenletsel. Bij Noorderbreedte werken ruim 2.800 medewerkers en ruim 1.250 vrijwilligers aan een waardevolle dag voor bewoners en cliënten. Thuiszorg Het Friese Land helpt iedereen die thuis aangewezen is op hulp, verzorging en verpleging. Met ruim tweeduizend medewerkers biedt Thuiszorg Het Friese Land in Friesland zorg, ondersteuning en begeleiding aan.