Bestuurlijke fusie is rond: Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland onder één bestuur 

02 juli 2024

Noorderbreedte en Revalidatie Friesland zijn op 1 juli 2024 gefuseerd op bestuurlijk niveau. Na een lange voorbereiding is er nu vanuit alle benodigde autoriteiten akkoord voor de fusie. Met deze bestuurlijke fusie kondigen de raad van toezicht van Zorgpartners Friesland (ZPF) en daarmee de raad van commissarissen van Noorderbreedte, Peter Visch aan als medebestuurder van Noorderbreedte BV, naast Martin Kirchner. Daarmee wordt hij medebestuurder van Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland.

Bestuurders Peter Visch en Martin Kirchner: “Wij zijn blij met deze stap, want zo kunnen we ons samen inzetten om hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland te ontwikkelen. Gezamenlijk werken we aan een beter én breder, toegankelijk netwerk voor iedere patiënt met een vraag op het gebied van revalidatie en herstel”.

Fries netwerk van revalidatie

Met deze fusie gaan we als zorgorganisaties nog intensiever samenwerken. Dat betekent de juiste zorg op de juiste plek, een kortere behandelduur en meer bij de patiënt thuis.