Topcare erkend

Op de units gerontopsychiatrie wonen veelal oudere volwassenen, die naast lichamelijke, ook psychiatrische problematiek kennen. Voor deze bewoners biedt Nieuw Toutenburg specialistische zorg in een kleinschalige setting, waarbij de bewoners in woongroepen wonen. De dagbesteding is veelzijdig, strekt zich uit over het hele terrein van Nieuw Toutenburg, en is gericht op de behoeftes van de bewoners.

Binnen de gerontopsychiatrie wordt samengewerkt met de bewoners zelf, hun vertegenwoordigers, familie en vrijwilligers. Door goed naar hen te luisteren, en met behulp van onderzoek, willen we onze zorg steeds blijven verbeteren. Ook wordt samengewerkt met andere zorgverleners, zoals GGZ Friesland en de specialistische tandheelkunde van het MCL. Het expertteam gerontopsychiatrie stelt haar deskundigheid ook aan andere zorgverleners beschikbaar, buiten Nieuw Toutenburg.