Nieuwbouw Toutenburg

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de bouw van Toutenburg. Volg ook Nieuw Toutenburg op Facebook voor het laatste nieuws.

 

Documenten
Tekening nieuwbouw 19 juli 2018 (PDF)

Vragen over de bouw?
Stuur dan een e-mail naar de projectleider van de bouw, Jan van der Wielen, j.vdwielen@vgb.znb.nl. Facilitair coördinator Fokke Boersma, fokke.boersma@znb.nl, is het vaste contactpersoon voor de omwonenden van Nieuw Toutenburg.

Waarom nieuwbouw?
Nieuw Toutenburg zoals we het kennen, voldoet niet meer aan de kwaliteitsnormen die wij onze bewoners willen bieden. Het huidige gebouw is verouderd en bepaalde voorzieningen die wij onze bewoners (en medewerkers) graag willen bieden, zijn niet of onvoldoende aanwezig. Er is dan ook besloten om nieuwbouw te realiseren op hetzelfde terrein. Een locatie die toekomstbestendig is, waar bewoners een eigentijdse woning en toegang tot moderne faciliteiten krijgen. De nieuwe locatie biedt, net als de huidige locatie, intramurale zorg aan bewoners met het Korsakov-syndroom en gerontopsychiatrische problematiek. De nieuwbouw biedt plek voor 120 bewoners.


Nieuwsupdate september 2018

Vanaf dinsdag 18 september wijzigt de in-/uitrit naar Nieuw Toutenburg vanwege de nieuwbouw. Normaal is deze aan de Zomerweg. Om veilig het terrein op te kunnen tijdens de bouw, is de toegang voor medewerkers, bezoekers en leveranciers via de ventweg, naast de Rijksstraatweg. De toegang aan de Zomerweg wordt voor het bouwverkeer. Deze situatie geldt gedurende de nieuwbouw, dus tot najaar 2019.

Nieuwsarchief
augustus 2018
De voorbereidingen voor de bouw zijn gestart. De nutsbedrijven hebben hun werk op het terrein in kaart gebracht en de vijver is inmiddels gedempt. In september gaat bouwbedrijf Jorritsma aan de slag met de voorbereidingen op het terrein. Zo komt er een nieuwe toegangsweg naar het terrein, voor het bouwverkeer.

december 2017
Vrijdag 24 november hebben we een feestelijke bijeenkomst gehad in Nieuw Toutenburg waar onze geschiedenis werd vastgelegd in een prachtig boek ‘Een Thuis’ en door middel van een expositie. Jan van der Wielen, projectleider bouw, was deze middag en avond aanwezig met een informatieruimte over de nieuwbouw.

november 2017
In november hebben we selectiegesprekken gehad met verschillende aannemers. De bedoeling is dat we één aannemer selecteren dat bedrijf gaat samen met Noorderbreedte, Nieuw Toutenburg en CQ-living het definitieve plan maken. Als alles volgens planning verloopt, is de nieuwbouw in de nazomer van 2019 gereed.

Onze locaties