Meer bezoek mogelijk vanaf 2 juni

Sinds 2 juni is het weer mogelijk om op bezoek te komen in onze locaties. We zijn blij dat we al veel bezoek hebben mogen ontvangen. Volgende week neemt Noorderbreedte een volgende stap in de versoepeling en is er meer bezoek mogelijk. Wanneer dat moment is wordt begin volgende week duidelijk.

We gaan binnen de landelijke richtlijnen zo soepel mogelijk om met de bezoekregeling en we pakken het zorgvuldig aan.  De details worden besproken met de Centrale Cliëntenraad, Verpleegkundige en Verzorgende Adviesraad (VVAR) en de Ondernemingsraad. Vanaf volgende week kunnen er meerdere verschillende bezoekers op bezoek komen, weliswaar niet tegelijk. Een voorwaarde om op bezoek te kunnen komen blijft dat de bezoekers zich vooraf moeten registreren. Begin volgende week worden bewoners en contactpersonen verder geïnformeerd over de details van deze versoepeling. De gezondheid van bewoners, naasten en medewerkers blijft bij alles voorop staan.