Met de cliëntenraad

Een aantal bewoners, hun familieleden of hun vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad op voor de belangen van bewoners.

Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en hoe we zaken regelen bij Meckama State.

Meer informatie?
clientenraad.meckamastate@znb.nl