Samen

Familie, vrienden en kennissen zijn een onderdeel van uw leven. Wij betrekken hen zoveel mogelijk bij activiteiten en een plezierige en waardevolle invulling van uw dag. Ook vrijwilligers zijn van onschatbare waarde daarin.

“We helpen mijn vader zo veel als we kunnen. Het is fijn wat voor hem te kunnen doen”

Daarnaast zijn de cliëntenraad en de Stichting Vrienden van Meckama State er voor u. Zij komen op voor uw belangen.