Onze vrijwilligers

Bij Meckama State zetten we ons in voor een goede en plezierige invulling van de dag van onze cliënten. Dat doen we niet alleen.
We doen het samen met familie en bekenden. Vrijwilligers zijn van onschatbare waarde hierbij.

DSC_5545

In Meckama State zijn maar liefst 170 vrijwilligers actief. Samen met de cliënt en diens familie/naasten en de vrijwilligers kunnen we een goede dag mogelijk maken. De rol en de werkzaamheden van een vrijwilliger hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. En gezien de veranderingen in de zorg, zijn we nog niet klaar. Wij zijn opzoek naar betrokken en enthousiaste vrijwilligers. Jong of minder jong, man of vrouw. Wekelijks of twee keer per maand. Uw inzet is welkom!

Vrijwilligersvacatures in Meckama State

 • Samen met bewoners op een woning of afdeling. Denk hierbij aan een wandeling maken, spelletjes spelen, krant voorlezen, gewoon een praatje maken, samen koken of muziek maken, begeleiden van bewoners bij huishoudelijke klusjes. Dit kan met een groepje of een bewoner alleen.
 • Begeleiden van activiteiten. Voorbeelden: bewegen voor ouderen , bloemschikken, handwerkgroep, peutergroep en mannensoos.
 • Als gastvrouw/-heer ondersteunen op de woning. Zoals koffie en thee schenken, helpen bij het ontbijt, tafel dekken en opruimen, krant lezen, etc.
 • Zwemmen met bewoners. Het ophalen en wandelen naar het zwembad, het aan- en uitkleden van de bewoner (onder begeleiding van een activiteitenbegeleider), met de bewoner mee in het water en 1 op 1 begeleiden. Elke vrijdag, van 10.00 – ca. 12.30 uur.
 • Fietsen op een elektrische duofiets. Met bewoners die niet zelfstandig meer kunnen fietsen. Het is een fiets waar de bewoner en begeleider naast elkaar zitten. Ze kunnen allebei trappen.
 • Helpen bij gezamenlijke activiteiten. Denk hierbij aan optredens van artiesten, bingo, bewonerskoor, filmavonden e.d. U helpt bij het klaarmaken van de ruimte, het brengen en halen van bewoners, schenken van koffie, thee of fris en soms wat hulp per bewoner.
 • Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?

 • U bent gemotiveerd!
 • U heeft de juiste kwaliteiten en vaardigheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • U kunt zich vinden in de manier waar om Noorderbreedte tegen de zorg en begeleiding van onze bewoners aankijkt.
 • We rekenen op u. Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvend.
 • Wat krijgt u er als vrijwilliger zoal voor terug?

 • Een zinvolle en gewaardeerde (vrije) tijdsbesteding.
 • Begeleiding op de werkplek in een goede werksfeer.
 • Opdoen van nieuwe contacten, met bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.
 • Vergroten van werkervaring.
 • Een jaarlijkse vrijwilligersavond.
 • Onkosten (reiskosten)vergoeding (indien dit van toepassing is).
 • Een ongevallen- en WA-verzekering.
 • Zo nodig trainingen.
 • Meer informatie
  Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neemt u gerust contact op met Martha Bijlstra, coördinator vrijwilligers Meckama State. Telefoon (0511) 45 78 00 / e-mail: Martha.bijlstra@znb.nl.