Ons huisblad

Ieder kwartaal verschijnt het huisorgaan van Meckama State: Meckamaatje.

Hierin staan onder meer het activiteitenprogramma, informatie over beleidsontwikkelingen en interviews met medewerkers.

Download hier het Meckamaatje najaar 2020 (PDF)