Toutenburg officieel DEC voor Gerontopsychiatrie+

09 oktober 2023

Woonzorglocatie Toutenburg van Noorderbreedte is officieel een landelijke Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor Gerontopsychiatrie+. Noorderbreedte kreeg deze week een positief advies van de Commissie Expertise Langdurige Zorg (CELz).

Erkenning voor Noorderbreedte
Bestuurder Martin Kirchner van Noorderbreedte is ontzettend trots. “Noorderbreedte is nu naast een Regionaal Expertise Centrum Huntington en een Regionaal Expertise Centrum Korsakov ook een DEC voor de Gerontopsychiatrie. Dit is echt een erkenning voor onze organisatie. Noorderbreedte is zichtbaar van toegevoegde waarde voor cliënten met complexe zorgvragen.”

Belangrijke bijdrage
Noorderbreedte biedt al jarenlang zorg aan de doelgroep Gerontopsychiatrie+. In een passende woonomgeving bieden we persoonsgerichte zorg, begeleiding, behandeling en werken we continu aan verbetering en behandeling van de zorg voor deze doelgroep. Als expertisecentrum leveren we een belangrijke bijdrage aan een verdere verbetering van de regionale en landelijke zorg.

Presentatie op netwerkdag
Onlangs was er een netwerkdag Gerontopsychiatrie+. Hierbij kwamen de organisaties van het doelgroepnetwerk Gerontopsychiatrie+ samen om de successen te vieren. Regiomanager Bert Renkema van Noorderbreedte gaf tijdens deze dag een presentatie over cliëntparticipatie. Naast deze presentatie gaven Alie Ferwerda, maatschappelijk werker Toutenburg, en Gea van Dijk, manager van de Onderzoeksacademie van Noorderbreedte, een verdiepende workshop over dit thema. Wat was het een waardevolle dag!