Voorgenomen bestuurlijke fusie tussen Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland  

26 april 2024

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Revalidatie Friesland hebben het voornemen om bestuurlijk te fuseren. Hiervoor hebben deze organisaties in maart 2024 een verzoek ingediend bij De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). De NZa gaf dinsdag 16 april haar goedkeuring aan deze voorgenomen bestuurlijke fusie tussen de drie organisaties. In de volgende fase van dit traject beoordeelt de Autoriteit Consument en Markt (ACM) deze aanvraag. Het streven is om de bestuurlijke fusie per 1 juli 2024 te bekrachtigen.

Gezamenlijke doelstelling

Noorderbreedte, Thuiszorg het Friese Land en Revalidatie Friesland willen samen hét expertisecentrum voor revalidatiezorg in Friesland zijn, met een groot aantal bovenregionale functies, om revalidanten te voorzien van de best mogelijke behandeling en aansluitende revalidatie.
Martin Kirchner, directeur en bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land, vertelt: “Met elkaar bouwen we aan een netwerk waarin de revalidant de beste zorg op het juiste moment in zijn herstel krijgt. Het doel: in 2029 begeleiden we revalidanten met één behandelteam drempelloos door het zorgsysteem, van opname in het ziekenhuis tot en met de thuissituatie.” Peter Visch, bestuurder van Revalidatie Friesland, vult aan: “Voor revalidanten betekent de fusie dat de revalidatie eerder begint, intensiever is en thuis doorgaat. Met als uitgangspunt dat de Friese burger eigenaarschap heeft over de eigen gezondheid en (langdurig) passende zorg op de juiste plek ontvangt waar en wanneer nodig”.  Peter Visch: “Hiermee spelen we in op de toenemende vraag naar zorg in verband met de vergrijzing. Dat vraagt om een herinrichting van de zorg. Daarbij hebben we elkaar als organisaties nodig”.

Zorgpartners Friesland

Met de bestuurlijke fusie treedt Revalidatie Friesland ook toe tot Zorgpartners Fryslân (ZPF). Dit is een concern van zorgaanbieders, bestaande uit ziekenhuizen MCL en Tjongerschans, Noorderbreedte en Thuiszorg het Friese Land. Als concern behoort ZPF tot de grootste zorginstellingen van het Noorden (en Nederland), in een gelijkwaardige driehoek met UMCG en Isala. De schaal van ZPF geeft slagkracht, efficiëntie en maakt ZPF tot een aantrekkelijke partner én werkgever. Martin Kirchner beaamt: “De visie van ZPF sluit naadloos aan op onze visie: drempelloze zorg bieden voor de Friese burger, van alle leeftijden, thuis, in het ziekenhuis en in het verpleeghuis. Eén zorgpad van ziekenhuisopname tot en met herstel thuis”.