Noorderbreedte behaalt ISO 9001-certificaat

13 november 2023

Na een succesvolle externe audit heeft Noorderbreedte het ISO 9001-certificaat behaald, dé wereldwijde norm voor kwaliteitsmanagement. Tijdens de ISO-audit is vastgesteld dat Noorderbreedte voldoet aan relevante wet- en regelgeving, contractuele eisen en specifieke doelstellingen op het gebied van kwaliteitsmanagement. Met behulp van de ISO 9001-norm wordt beoordeeld of een organisatie in staat is om te voldoen aan de eisen van haar klanten.

In 2022 heeft Noorderbreedte ervoor gekozen om te streven naar ISO 9001-certificering. De auditoren deelden complimenten uit over de betrokkenheid van medewerkers, de multidisciplinaire samenwerking van behandelaren en zorgteams, en de manier waarop bewoners bij (welzijns)activiteiten worden betrokken.

“Dit certificaat toont aan dat we onze processen en de zorg voor onze bewoners en cliënten voor de Wet langdurige zorg, Eerstelijnsverblijf en Geriatrische revalidatie goed op orde hebben en hen elke dag een waardevolle dag bieden. Het bevestigt dat we goede kwaliteit en service leveren. We zijn erg trots dat Noorderbreedte bij de eerste ISO-audit direct het certificaat heeft behaald. Daarnaast hebben we vanuit de audit waardevolle complimenten en suggesties ontvangen waaraan we de komende jaren kunnen werken,” aldus Martin Kirchner, directeur-bestuurder van Noorderbreedte en Thuiszorg Het Friese Land.

Naast het behaalde ISO-certificaat biedt Noorderbreedte al vele jaren goede zorg aan kleine groepen cliënten die complexe en specialistische zorg nodig hebben. Noorderbreedte is een erkend regionaal expertisecentrum (REC) voor de doelgroepen Korsakov en Huntington, een erkend landelijk Doelgroep Expertisecentrum (DEC) voor Gerontopsychiatrie+ en heeft een Prezo-certificaat voor palliatieve zorg op Molenaar Klein Hospice (de Spiker) en Dementie op Jonge Leeftijd (Jabikshof).