Bezoek locaties Noorderbreedte nog niet mogelijk

Het kabinet en het RIVM hebben onlangs aangekondigd een aantal coronamaatregelen te versoepelen. Ondanks dit besluit is het helaas nu nog niet mogelijk om de zorglocaties van Noorderbreedte te bezoeken.

Noorderbreedte niet uitgekozen
In heel Nederland zijn 25 verpleeghuislocaties aangewezen die onder strenge voorwaarden bezoek mogen ontvangen. Het kabinet en het RIVM willen door bezoek op een beperkt aantal locaties toe te staan, goed monitoren wat daar gebeurt met het virus en direct ingrijpen wanneer dat nodig blijkt. Op basis van deze pilot kunnen straks hopelijk de maatregelen verder worden versoepeld voor ook andere verpleeghuizen. GGD Fryslân heeft op verzoek van het kabinet één locatie in Friesland mogen aanwijzen voor de pilot. De keuze is daarbij niet op een van de locaties van Noorderbreedte gevallen.

Geen bezoek blijft gehandhaafd
Dit betekent dat Noorderbreedte de maatregel van geen bezoek moet blijven handhaven. De veiligheid en gezondheid van de bewoners en zorgmedewerkers blijven voorop staan. Contact met elkaar hebben is wel mogelijk via beeldbellen, via Babbelboxen op locaties, op afstand via de afgeschermde buitenruimten, de telefoon of via de post. Ondertussen zet Noorderbreedte binnen alle locaties elke dag in op een waardevolle dag. Er wordt warme zorg geleverd en er worden kleinschalige activiteiten georganiseerd.

Hopen op positief resultaat
Noorderbreedte hoopt dat de pilot bij de 25 uitgekozen verpleeglocaties positief uitpakt. De pilot gaat duidelijk maken of, op welke manier en wanneer het bezoeken van de locaties weer mogelijk wordt. Noorderbreedte ziet hoe moeilijk de huidige maatregelen zijn voor iedereen, voor bewoners, naasten, vrijwilligers en zorgmedewerkers. Zodra het kabinet en het RIVM besluiten dat bezoek, onder strenge voorwaarden, weer mogelijk is, wordt iedereen weer welkom heten. Noorderbreedte bereidt zich nu al voor om het bezoek weer mogelijk te maken, onder de strikte voorwaarden die op dit moment gelden bij de huidige 25 locaties. Zo is Noorderbreedte klaar op het moment dat er groen licht komt en wordt voorkomen dat er nog langer moet worden gewacht. Ook al zal het bezoek anders gaan dan voorheen, we kijken uit naar het moment waarop bewoners hun familie weer kan ontmoeten.