Als je dromen hebt, volg ze

Snelverband, wondkompressen, fixatiewindsel. Met haar ogen dicht kan Tietsje Peterson (53) de spullen vinden op de wondzorgkar. In twee jaar tijd zette ze wondzorg op de kaart bij Noorderbreedte. Tietsje specialiseerde zich op eigen initiatief als wondconsulent en richtte samen met collega’s een eigen Wond Expertise Team op. Tietsje is een powervrouw, vinden haar collega’s. Al valt dat naar eigen zeggen best mee. “Ik doch gewoan wat ik it allermoaiste fyn.”

Decubituswonden, amputatiewonden, chirurgische wonden. Wondconsulent Tietsje komt dagelijks heel wat verschillende wonden tegen. “Voorheen riepen we bij Noorderbreedte Revalidatie de hulp in van wondconsulenten van het MCL. Als wond-aandachtsvelder vond ik dat altijd erg interessant. Dat was voor mij aanleiding om in 2019 te starten met de opleiding tot wondverpleegkundige. Inmiddels kunnen wij een groot deel van de wondzorg, waarvoor de revalidant anders naar het MCL ging, zelf doen. Dankzij de samenwerking met de collega’s van het Wond Expertise Centrum van het MCL is onze kennis vergroot en kunnen we, met de korte lijnen, snel met elkaar overleggen.”

Op pad

Tietsje startte in maart 2020 als wondverpleegkundige binnen haar werkplek Noorderbreedte Revalidatie met een eigen Wond Expertise Team. Al snel kwam de vraag van andere Noorderbreedte-locaties of ze ook gebruik konden maken van haar expertise. “Het Wond Expertise Team bestaat nu uit één wondconsulent en drie wondaandachtsvelders. Samen met hen verzorg ik de wondzorg van onze revalidanten en gaan we op pad langs de locaties voor wondzorg van onze bewoners. Zo kunnen we – met de hulp van verzorgenden en verpleegkundigen van de afdelingen – heel Noorderbreedte bedienen.”

Eigen aanpak

Een wond is een wond, zou je denken. Maar de mens achter de wond staat voorop. “Bij Noorderbreedte Revalidatie gaat het veelal om wonden als gevolg van vaatlijden, traumawonden of chirurgische wonden. Dit zijn heel andere wonden dan we tegenkomen op de woonzorglocaties. Daar gaat het meestal om decubituswonden of wonden als gevolg van algehele achteruitgang. In de terminale fase gaat het vooral om adviezen gericht op comfort. Iedere wond vraagt om z’n eigen aanpak”, legt Tietsje uit.

Volop voordelen

Het grote voordeel is dat Tietsje deze kennis als wondconsulent allemaal in huis heeft. Daarmee voorkomt ze dat bewoners met een wond voor controle naar de wondpoli van het dichtstbijzijnde ziekenhuis hoeven te reizen. “Dat scheelt heel wat ritjes”, weet ze. “En mensen mogen na een operatie sneller weer naar huis of naar de revalidatie-afdeling van Noorderbreedte als de medisch specialist weet dat we zelf goede wondzorg kunnen bieden. Dat is voor bewoners en revalidanten ook erg fijn, merk ik.”

Met raad en daad

Dagelijks ondersteunt Tietsje haar collega’s op de woonzorglocaties met raad en daad. “Ik heb nauw overleg met de Specialisten Ouderengeneeskunde op onze locaties. Soms kan ik aan de hand van een foto advies over de behandeling van de wond geven. In andere gevallen kom ik langs op locatie om de wond zelf te onderzoeken en een behandelplan te maken. Indien nodig bestellen we de benodigde materialen. Een nieuwe ontwikkeling is dat iedere locatie binnenkort een standaard wondzorgpakket krijgt. Er kan op deze manier gelijk gestart worden met het voorgeschreven wondmateriaal. Een bijkomend voordeel is dat we geen wildgroei aan materialen meer hebben op de locaties.”

Dromen

Of ze een powervrouw is? Tietsje haalt lachend haar schouders op. “Mijn kracht is mijn doorzettingsvermogen. Wanneer ik nieuwe ideeën of inzichten heb, probeer ik ze te implementeren. Dit verreist soms geduld en doorzettingsvermogen. Als ik kijk naar hoe we zijn begonnen en waar we nu staan, heeft dat zeker zijn vruchten afgeworpen. Toch blijf ik altijd dromen over hoe het beter kan en ik probeer natuurlijk die dromen werkelijkheid te laten worden.”