Iedereen verdient het plezier dat bewegen je geeft!

Binnen Noorderbreedte Westerpoort komen elke maandagochtend bewoners en stagiaires samen om met elkaar te bewegen. Dat het gezamenlijk sporten leuk wordt gevonden, blijkt wel uit hoe gezellig het elke keer weer is. Het wekelijkse beweegmoment is op initiatief van coördinator welzijn Karin van der Molen-Brink ontstaan. Zij werkt hiervoor samen met buurtsportcoach Ruben Ybema van TeamFRL van gemeente de Waadhoeke.

“Bewegen is leuk en goed voor iedereen”, zegt Karin. “Het is goed voor je fysieke en mentale gezondheid. Daarom is het ook zo belangrijk dat wij ervoor zorgen dat bewoners de mogelijkheid krijgen om in beweging te blijven. Bewoners die blijven bewegen, gaan minder snel achteruit, is onze ervaring. Sinds een aantal maanden hebben we elke maandagochtend een nieuwe beweegactiviteit. Deze wordt georganiseerd door een aantal zorg- en welzijnsstagiaires van Noorderbreedte en leerlingen van het CIOS, het Centraal Instituut Opleiding Sportleiders. Elke acht weken is er een nieuwe groep CIOS-stagiaires die aan de slag gaat. Zij bedenken elke keer weer iets nieuws waarmee op een leuke manier met elkaar wordt bewogen.”

Plezier en sporten staan voorop

Karin werkt voor de beweegactiviteit samen met buurtsportcoach Ruben Ybema. “Ik ben van TeamFRL van de gemeente de Waadhoeke”, legt hij uit. “Wij focussen ons op het belang van bewegen in relatie tot gezondheid, vitaliteit en onderdeel uitmaken van de samenleving. Plezier beleven en sporten staan bij ons voorop. Iedereen spreekt namelijk de taal van sport, zeggen wij. Welke leeftijd je ook hebt, iedereen krijgt hetzelfde gevoel door bewegen. Door het sporten komen er namelijk gelukshormonen vrij. Daardoor kom je simpelweg lekkerder in je vel te zitten.”

Win-winsituatie

TeamFRL werkt samen met studenten van het CIOS aan diverse beweegactiviteiten in de gemeente Waadhoeke. Sinds dit jaar valt daar ook de beweegactiviteit in Westerpoort onder. “Het is echt een win-winsituatie”, aldus Ruben. “De bewoners van Westerpoort komen op een leuke, sociale manier in beweging en in contact met jongeren. Andersom leren de stagiaires omgaan met mensen met dementie. Zo kunnen ze ontdekken of dit een doelgroep is waarmee ze later willen werken. Tijdens de acht weken leren ze de bewoners echt goed kennen. Ze zien wat ze nog kunnen. Ze ervaren wat er vanuit hen wordt verwacht om er interessante maandagochtenden van te maken.”

Lichtgevende stokjes

Karin vertelt dat inmiddels al de derde groep stagiaires is begonnen. “Het is echt superleuk. Ze stellen met elkaar zulke leuke beweegprogramma’s op. “Een keer kregen alle bewoners lichtgevende stokjes aan hun armen en benen. In het donker gingen ze vervolgens allerlei bewegingen maken. Dat werd echt door iedereen leuk gevonden. Soms stampen we alleen met onze voeten. Of we slaan met een vliegenmepper tegen een ballon. De creativiteit van de stagiaires is enorm, net zoals het plezier dat iedereen eraan beleeft. Er is ook altijd een opwarm- en afkoelmoment op muziek. De leerlingen kiezen dan nummers uit de jeugd van de bewoners.”

Positief effect

Ruben en Karin vinden het prachtig om te zien welk positief effect de leerlingen en bewoners op elkaar hebben. “Voor ons is Westerpoort een pilot om te werken met ouderen met dementie. We zien nu al dat dit echt succesvol is”, zegt Ruben. “Stagiaires zijn enthousiast. Sommigen vertellen dat ze eigenlijk nooit voor deze doelgroep zouden hebben gekozen. Maar door deze beweegactiviteiten zijn ze daar toch anders over gaan denken. Ze leren ontzettend veel van hun omgang met de bewoners.” Karin: “En onze bewoners blijven daardoor lekker in beweging en beleven dankzij hen ontzettend veel plezier. Elke maandag zien we opnieuw dat iedereen inderdaad dezelfde taal van sporten spreekt!”