Met onze Freonen fan Nij Friesema Hiem

Stichting Freonen fan Nij Friesma Hiem werft fondsen en giften om iets extra’s in de zorg mogelijk te maken voor de bewoners van Friesma State.

Bij iets extra’s kunt u denken aan het financieren van muziek, dans- en zanggroepen, het ondersteunen van (groeps)vakanties en uitstapjes voor de bewoners en het aanschaffen van een muziekinstallatie of nieuwe meubelen en schilderijen in de hal.

De benodigde financiën brengt de stichting bijeen door bijdragen van sponsors, opbrengsten uit rommelmarkten en jaarlijkse contributies van donateurs.
Voor minimaal € 15,00 kunt u donateur worden van de Stichting Freonen fan Friesma State. Uiteraard zijn ook kleinere donaties zeer welkom.

In 1994 is de Stichting Freonen fan Nij Friesma Hiem opgericht. Zo heet de stichting nog steeds, alhoewel het nu dus om Friesma State gaat.

Wilt u meer informatie over Freonen fan Friesma State of donateur worden, dan kunt u contact opnemen met Friesma State, telefoon (0566) 629 940.