Dagbehandeling

Op de dagbehandeling in Friesma State zijn mensen van specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld met de ziekte van Huntington; de ziekte van Parkinson of een andere vergelijkbare chronische aandoening,  van harte welkom.

Behandeling / activiteiten
Op 2 tot 6 dagdelen per week worden activiteiten aangeboden. Deze activiteiten vinden plaats in een kleine groep van gemiddeld 5 tot 10 personen, in een gezellige ruimte op de begane grond van Friesma State.

Met verschillende behandelaren kijken wij samen met u naar wat u nodig heeft voor een waardevolle dagbesteding.  De behandeling sluit aan op uw persoonlijke thuissituatie en mogelijkheden en biedt begeleiding in het ziekte proces. Onze behandelaren zijn onderdeel van een multidisciplinair team onder supervisie van de specialist ouderengeneeskunde.

De activiteiten en trainingen zijn er op gericht om zolang mogelijk uw vaardigheden te behouden.  In het contact met anderen vindt u herkenning en bovenal gezelligheid.

Vervoer
Het vervoer kan geregeld worden via de ziektekostenverzekeraar.

Wat kost het?
De dagbehandeling wordt vergoed vanuit de zorgverzekeringswet zoals vastgelegd in de GZSP (Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen) die vanaf 1 januari 2020 van kracht is.  

Meer informatie
Wilt u meer informatie ontvangen over de dagbehandeling in Friesma State?  Dan kunt u contact opnemen met de Klantenservice van Noorderbreedte op telefoonnummer (058) 280 30 30.  De medewerker van de Klantenservice noteert uw gegevens. U wordt binnen een week teruggebeld.  Of stel uw vraag via klantenservice@nb.nl.