Met de cliëntenraad

Een aantal bewoners neemt deel aan de cliëntenraad en komt samen op voor de belangen van bewoners. Zo kunt u meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken geregeld worden bij Florastate.

De raad bestaat uit bewoners zelf. Zij denken en praten mee en adviseren, gevraagd en ongevraagd, de locatiemanager over onderwerpen die voor hen belangrijk zijn. De cliëntenraad brengt zo de wensen van bewoners in kaart en onderzoekt of er draagvlak is voor deze plannen.

Vragen of opmerkingen?

  • (058) 284 71 90
  • clientenraad.florastate@znb.nl