Samen

Familie, vrienden en kennissen zijn een onderdeel van uw leven. Wij betrekken hen zoveel mogelijk bij activiteiten. Ook vrijwilligers zijn van onschatbare waarde daarin.

De cliëntenraad van Florastate komt op voor uw belangen.