Vragenlijst Zorginstituut Nederland

In de zomer van 2017 hebben zorginstellingen op verzoek van het Zorginstituut Nederland een uitgebreide vragenlijst ingevuld. De vragenlijst gaat over de manier waarop de zorginstellingen werken aan kwaliteit. Ook Noorderbreedte heeft voor elke locatie de vragenlijst ingevuld. Op de websites van de verschillende locaties vindt u de vragen en antwoorden voor die locatie. Over de vragenlijst is veel discussie geweest, ook in de media. Dit had vooral te maken met het feit dat de vragen op verschillende manieren kunnen worden uitgelegd. Mocht u de antwoorden van Noorderbreedte-locaties met die van andere zorgorganisaties willen vergelijken, dan is het belangrijk dit voor ogen te houden. De antwoorden van Florastate vindt u hier.

Noorderbreedte probeert steeds de kwaliteit van zorg te verbeteren. Kwaliteit betekent in de eerste plaats: iedere dag een waardevolle dag, voor elke bewoner en cliënt. Kwaliteit begint bij ons met het gesprek met cliënt en familie over wat de cliënt belangrijk en waardevol vindt; daar sluiten we zoveel mogelijk bij aan.

Daarnaast zijn er de landelijke richtlijnen voor veilige zorg, richtlijnen die gaan over de inzet van medicatie, mondzorg, bewegen en het risico te vallen of te verdwalen. Over vooral dit soort onderwerpen gaat de vragenlijst van Zorginstituut Nederland.

De antwoorden van Noorderbreedte laten zien dat we over deze onderwerpen elk jaar heel wat informatie verzamelen. We analyseren deze informatie en gebruiken het om van te leren. We doen dat samen met onze medewerkers, de cliëntenraad en ondernemingsraad.