Ons huisblad

Floraexpres is het huisblad van Florastate. Het komt vier keer per jaar uit. De redactie bestaat uit twee bewoners en drie medewerkers. Bekijk hier de meest recente Floraexpres.

FloraExpress – juli 2021