Ons huisblad

Floraexpres is het huisblad van Florastate. Het komt vier keer per jaar uit. De redactie bestaat uit twee bewoners en drie medewerkers. Bekijk hier de meest recente Floraexpres.

FloraExpress juli 2020 (PDF)