Ex-coronapatiënten herstellen bij Noorderbreedte Revalidatie

Binnen onze zorglocatie Noorderbreedte Revalidatie in Leeuwarden hebben we onlangs de eerste patiënten opgenomen die herstellende zijn van het coronavirus. Deze mensen zijn zodanig verzwakt dat ze longrevalidatie nodig hebben. Na herstel kunnen ze weer terugkeren naar huis. Binnen Noorderbreedte Revalidatie stellen we meer plekken beschikbaar voor ex-COVID-19-patiënten.

Theo van Maaren is kaderarts geriatrische revalidatiezorg bij Noorderbreedte Revalidatie. Hij heeft samen met collega’s vanuit Verenso, de Vereniging van Specialisten Ouderengeneeskunde, het ‘Behandeladvies Post-Covid-19 Geriatrische Revalidatie’ geschreven. Volgens deze adviezen worden de patiënten binnen Noorderbreedte Revalidatie nu behandeld.

Longrevalidatie na corona
De mensen die bij Noorderbreedte Revalidatie (kunnen) verblijven, kunnen volgens Theo Van Maaren worden vergeleken met patiënten die herstellen van een ernstig longontsteking. Zij hebben het door het coronavirus ernstig benauwd gehad. Ze zijn opgenomen geweest binnen de intensive care en langdurig beademd. Na een dergelijke ingreep is vaak longrevalidatie nodig. Ook moet er aandacht zijn voor rust en energieverdeling en moeten mensen weer bepaalde zaken leren, als lopen, zitten en slikken.

Aandacht voor psychische en sociale gevolgen
Tijdens het revalidatieproces binnen Noorderbreedte Revalidatie is er daarnaast aandacht voor de psychische en sociale kant. Na een opname op de intensive care kunnen mensen andere problematiek ontwikkelen. Ze kunnen problemen krijgen met het geheugen of ze zijn vaak vermoeider en trager. Angst, depressie en posttraumatische stress komen eveneens voor. Dat vraagt om een multidisciplinaire aanpak.

Best mogelijke herstelzorg
Noorderbreedte Revalidatie heeft, in samenwerking met Medisch Centrum Leeuwarden, al langer een speciaal hersteltraject voor geriatrische revalidatiezorg na longproblematiek en IC-opnames. Zodoende is er ruime ervaring en is een groot aantal kamers binnen het revalidatiecentrum al voorzien van vaste tappunten voor zuurstof. Een multidisciplinair team staat klaar om mensen zo goed mogelijk te laten herstellen van corona.

Over Noorderbreedte Revalidatie
Noorderbreedte Revalidatie is onze geriatrische revalidatielocatie. Op deze locatie houden multidisciplinaire teams zich bezig met herstelzorg binnen de specialisaties CVA, Parkinson, Trauma (heup/vaten), Long, Cardio, Oncologie, Complexe wondzorg en COPD. Wij werken hierbij nauw samen met het naastgelegen MCL.