Duurzaamheid

Bij Noorderbreedte hebben we de ambitie om bij te dragen aan een duurzamere, gezondere en eerlijkere wereld én aan een gezonde zorgsector met toekomst. Dat betekent dat we ondernemen met gezond verstand. Bij al onze beslissingen en activiteiten houden we rekening met wat het voor mensen en de planeet betekent. Voor een waardevol leven, voor huidige én toekomstige generaties. Daar zetten wij ons voor in!

​​​​​​​Hier staan we voor!

  • Onze bedrijfsactiviteiten zijn niet schadelijk voor het milieu of zo minimaal mogelijk. 
  • We laten zien hoe duurzaam we zijn en waar we nog aan willen werken.
  • We schromen niet anderen te verleiden tot duurzaam gedrag.
  • We zorgen voor een gezonde omgeving voor bewoners, cliënten en medewerkers.

​​​​​​​Onze uitdaging en ambities

  • Wij geloven dat een gezonde leef- en werkomgeving bijdraagt aan de kwaliteit van leven van onze bewoners, cliënten en het werkplezier van medewerkers.
  • We willen de uitstoot van CO2 in 2030 al met de helft teruggedrongen hebben.
  • We willen dat de zorg die we bieden ook op lange termijn goed is voor mensen, voor de planeet en voor de welvaart.
  • De Milieuthermometer Zorg van het Milieu Platform Zorg (MPZ) gebruiken we om onze inspanning en resultaten op het gebied van milieuzorg te meten en te verbeteren. 
  • We dragen bij aan een ‘healing’ omgeving: het bevorderen van het welzijn van onze bewoners en cliënten.
  • Noorderbreedte wil het bronzen keurmerk als certificering behalen in februari 2022 voor de Milieuthermometer Zorg.

We doen dit samen met onder andere het Milieu Platform Zorg en Circulair Friesland. En Noorderbreedte is aangesloten bij de Green Deal

De Green deal Zorg is een samenwerking met meerdere zorgaanbieders. Ruim 200 organisaties, inclusief banken en verzekeraars, werken hier samen aan systematische verduurzaming van de bedrijfsvoering onder de noemer: ‘Duurzame zorg voor een gezonde toekomst’


Duurzaam koken

We vinden het belangrijk om duurzaam om te gaan met eten en drinken op onze woonzorglocaties. Op de poster ‘Duurzaam koken met Noorderbreedte’ staan allerlei leuke tips om slim om te gaan met eten en drinken.