Betaalde zorgopleiding voor bewoners van Terschelling

Noorderbreedte biedt vanaf mei in samenwerking met ROC Friese Poort, ‘t Schylger Jouw en de gemeente Terschelling meerdere betaalde opleidingsplaatsen aan op Terschelling. De tweejarige mbo-opleiding voor Verzorgende IG (niveau 3) is bedoeld voor bewoners van Terschelling zelf. Na het behalen van het diploma wordt hen een vaste baan aangeboden bij woonzorgcentrum De Stilen.

De opleiding is een Beroeps Begeleidene Leerweg (BBL) die twee jaar duurt. Leerlingen werken 20 uur per week in woonzorgcentrum De Stilen en krijgen één dagdeel per week les. Hiervoor komt wekelijks een docent van ROC Friese Poort naar het eiland toe. De opleidingsplaatsen zijn uniek. Noorderbreedte betaalt voor het werk, de opleidingstijd en -kosten en biedt uiteindelijk een vaste aanstelling aan.

Personeelsbestand op orde houden
Door het aanbieden van deze opleidingsplaatsen houdt Noorderbreedte het personeelsbestand op Terschelling op orde. Voor woonzorgcentrum De Stilen wordt het steeds moeilijker om de vacatures in te vullen. Op termijn wordt een uitstroom van medewerkers verwacht, omdat zij hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De oplossing zit voor Noorderbreedte niet in het werven van zorgmedewerkers van het vaste land. Daar is niet voldoende verblijfsaccommodatie voor en voor bewoners van De Stilen is het sowieso prettig als zorgmedewerkers het eiland goed kennen.

Jongeren en ouderen welkom
Noorderbreedte hoopt met de betaalde opleiding de Terschellingers met een zorghart enthousiast te maken. Jongeren, ouderen, zij-instromers, iedereen die in de zorg wil werken, kan zich aanmelden. Inschrijven voor een opleidingsplaats kan via www.werkenbijnoorderbreedte.nl/vacatures. Noorderbreedte en ROC Friese Poort zijn nog in overleg met andere zorgaanbieders op het eiland over het aanbieden van meerdere opleidingsplekken.