Deskundige zorg

U bent bij ons in goede handen. U krijgt liefdevolle zorg en wordt begeleid door onze goed opgeleide medewerkers en getrainde vrijwilligers.

In het Hospice werken de verpleegkundigen samen met uw huisarts en met andere medewerkers van woonzorgcentrum de Spiker, waar het Hospice gehuisvest is. Bijvoorbeeld de geestelijk verzorger of de fysiotherapeut. Het Hospice kent verschillende vormen van zorg. Samen met u en uw familie en naasten bepalen we welke zorg het best bij u past.

Het is erg waardevol om met elkaar te praten over afscheid nemen en over rouwen. Onze verpleegkundigen en vrijwilligers helpen u en uw familie en naasten hier graag bij. Ook kunt u hierbij professionele hulp krijgen, bijvoorbeeld van de maatschappelijk werker of de geestelijk verzorger van De Spiker.