Onze vrijwilligers

Dankzij een grote groep enthousiaste vrijwilligers, is er veel mogelijk bij De Spiker. Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste en betrokken  vrijwilligers. Jong of minder jong, man of vrouw. Wekelijks of twee keer per maand. Uw inzet is welkom!

Vrijwilligersvacatures in De Spiker

 • Samen met bewoners op een woning of afdeling. Denk hierbij aan een wandeling maken, spelletjes spelen, krant voorlezen, gewoon een praatje maken, samen koken of muziek maken, begeleiden van bewoners bij huishoudelijke klusjes. Dit kan met een groepje of een bewoner alleen.
 • Begeleiden van activiteiten zoals bewegen voor ouderen , bloemschikken en handwerkgroep.
 • Als gastvrouw/-heer ondersteunen op de buurtkamer. Zoals koffie en thee schenken, helpen bij het ontbijt, tafel dekken en opruimen, krant lezen, etc.
 • Helpen bij gezamenlijke activiteiten. Denk hierbij aan optredens van artiesten, bingo, bewonerskoor, filmavonden e.d. U helpt bij het klaarmaken van de ruimte, het brengen en halen van bewoners, schenken van koffie, thee of fris en soms wat hulp per bewoner.

Wat verwachten wij van u als vrijwilliger?

 • U bent gemotiveerd!
 • U heeft de juiste kwaliteiten en vaardigheden om als vrijwilliger aan de slag te gaan.
 • U kunt zich vinden in de manier waar om Noorderbreedte tegen de zorg en begeleiding van onze bewoners aankijkt.
 • We rekenen op u. Vrijwilligerswerk is niet geheel vrijblijvend.

Wat krijgt u er als vrijwilliger zoal voor terug?

 • Een zinvolle en gewaardeerde (vrije) tijdsbesteding.
 • Begeleiding op de werkplek in een goede werksfeer.
 • Opdoen van nieuwe contacten, met bewoners, familieleden, vrijwilligers en medewerkers.
 • Vergroten van werkervaring.
 • Een jaarlijkse vrijwilligersavond.
 • Onkosten (reiskosten)vergoeding (indien dit van toepassing is).
 • Een ongevallen- en WA-verzekering;
 • Zo nodig trainingen.

Meer informatie

Wij gaan graag met u in gesprek om samen de mogelijkheden te bespreken. Neemt u gerust contact op met Pietsje van der Wal, coördinator welzijn De Spiker. Telefoon (0571) 49 02 63 / e-mail: pietsje.van.der.wal@nb.nl