Tijdelijk Verblijf

Soms is het nodig dat een oudere tijdelijk ergens anders verblijft. Dat kan op De Parrebeam. U woont bijvoorbeeld thuis en krijgt mantelzorg. Met een mantelzorger bedoelen we uw partner, of andere naaste die onbetaald en langdurig zorg verleent. Door het verblijf van een week(end) op De Parrebeam bent u ertussenuit en heeft uw mantelzorger even de handen vrij.
Ook als u uit het ziekenhuis komt – met of zonder thuiszorg – en nog niet naar huis wilt, kunt u tijdelijk op De Parrebeam verblijven. Het kan ook zijn dat uw familie tijdelijk een veiligere woonomgeving voor u wenst.

Onbezorgd op zorgvakantie
Heeft u zin in vakantie, maar bent u afhankelijk van zorg door anderen? Of wilt u voor een aantal dagen dicht in de buurt van familie of goede vrienden verblijven? Kom dan naar De Parrebeam voor een zorgvakantie. Even lekker bijkomen en genieten van de prachtige landelijke omgeving.