Kosten

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie krijgt u bij wonen en tijdelijk verblijf de zorg (deels) vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) – waar ook PGB onder valt), en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt u voor de zorg een eigen bijdrage.

Wonen

  • De kale huur begint bij € 650. Hierdoor kan huurtoeslag mogelijk zijn. De totale woonkosten beginnen bij ongeveer € 1100 per maand (afhankelijk van grootte en ligging van het appartement). Deze kosten bestaan uit de kale huur, water, gas, elektra, aansluiting telefoon/tv/internet, algemeen onderhoud en 24 uur per dag aanwezigheid van professionele zorgverleners.
  • Als men kiest voor wonen op De Parrebeam kiest men bewust voor een stukje extra zorg, service, aandacht en veiligheid. Natuurlijk kunnen we dit niet kosteloos realiseren, en zal hiervoor een kleine bijdrage worden gevraagd.
  • De kosten voor het servicepakket zijn afhankelijk van de afspraken die u hierover met ons maakt.


Tijdelijk verblijf

  • Tijdelijke bewoners betalen een vaste eigen bijdrage per dag (onafhankelijk van het inkomen). Hiervoor krijgt u eten, drinken en schoon linnengoed. Ook de kosten van gas, water en elektra worden hiervan betaald.


Dagverzorging

  • Afhankelijk van uw persoonlijke situatie kan de dagverzorging (deels) worden vergoed via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) – waar ook PGB onder valt), en/of de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dit is mede afhankelijk van landelijk en gemeentelijk beleid. Mogelijk betaalt u nog een eigen bijdrage.