2e boostervaccinatie is weer een feit

De 2e boostervaccinatieronde hebben we weer gehad. Onze bewoners kunnen er weer tegenaan!

En daar mag wel even op getoost worden…..