Verbouwing De Batting

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de verbouw van De Batting. Volg ook De Batting op Facebook voor het laatste nieuws.

Vragen over de verbouwing?
Als u vragen heeft over de verbouwing, kunt u deze stellen aan uw eerste contactverzorgende. Maar u kunt uw vraag ook sturen via email aan verbouwingdebatting@nb.nl.

Nieuwsupdate – september 2020

Feestelijk startsein van de verbouwing van De Batting
De eerste fase van de verbouwing van De Batting is begonnen. Een aantal bewoners en medewerkers van De Batting gaf hiervoor maandag 14 september het feestelijke startsein. Met het doorknippen van een lintje door een van de bewoners én met koffie en gebak is er op veilige afstand van elkaar geproost. Natuurlijk zijn ook de overige bewoners en medewerkers van De Batting getrakteerd op taart vanwege deze feestelijke dag.

Comfort en welzijn
Noorderbreedte verbouwt de locatie De Batting in Harlingen. De verbouwing wordt in twee fasen uitgevoerd. Maandag 31 augustus start fase 1 met een grondige verbouwing waarbij het comfort en welzijn van alle bewoners, medewerkers en vrijwilligers voorop staan. Fase 2 volgt over ongeveer vijf jaar met een renovatie van de kamers. Op deze manier zorgen we dat het gewenste wooncomfort nog verder wordt bereikt.

Wat gebeurt er in fase 1?

  • De huiskamers worden gemoderniseerd en daar waar mogelijk is vergroot. De huiskamers krijgen meer sfeer door onder meer ander kleurgebruik en nieuwe verlichting. In elke huiskamer komt een nieuwe keuken, zodat er met elkaar maaltijden kunnen worden bereid.
  • De gangen krijgen eveneens warme kleuren en nieuwe verlichting.
  • Op elke verdieping komt een buitenruimte voor de bewoners en medewerkers. Deze ruime en veilige balkons gaan bijdragen aan een beter welzijn. Zo kan er straks heerlijk van het zonnetje worden genoten.
  • In het centrale deel worden muren weggehaald om meer ruimte te creëren en de ingang aan de Jetting te verbeteren.
  • De tuin wordt aangepast en vrij toegankelijk voor de bewoners. De tuin wordt dementievriendelijk ingericht. Bewoners gaan zich erop hun gemak voelen.
  • Met domotica, verschillende zorgtechnologieën, wordt de zorg en het welzijn van iedereen verder verbeterd. Denk aan een nieuw oproepsysteem, betere wifi-verbinding en een lift die voor mensen met dementie eenvoudig te gebruiken is.
  • De psychogeriatrische zorgafdelingen komen op de begane grond en de eerste etage. De tweede etage is straks in zijn geheel bedoeld voor mensen die somatische zorg nodig hebben en voor het bewoners die kortdurend bij ons verblijven.
  • De energievoorziening die we nu nog uit MCL Harlingen betrekken wordt losgekoppeld. Hierdoor krijgt De Batting zijn eigen “groene” energievoorziening.

Wat gebeurt er in fase 2?
GGZ verlaat over vijf jaar De Batting. Dan loopt het huurcontract af. Op dat moment ontstaat er voor Noorderbreedte ruimte om fase 2 van de verbouwing uit te voeren. Er komen dan vier afdelingen vrij die we samen met de overige bewonerskamers kunnen renoveren en voorzien van eigen sanitair.

Waar starten we mee?
Maandag 31 augustus wordt een start gemaakt met het realiseren van de balkons. Hierdoor kunnen de terrassen aan de zuidkant bij afdeling Mast tijdelijk niet gebruikt worden. Daarnaast wordt gestart met de verbouwing van afdeling De Brug. Voor de bewoners geeft dit geen overlast.

We proberen de overlast zoveel mogelijk te beperken. Bij de verbouwingswerkzaamheden houden we ons uiteraard aan de geldende richtlijnen van het kabinet en het RIVM, want de gezondheid en veiligheid van onze bewoners, medewerkers en vrijwilligers staan voorop.