Coronavirus (COVID-19)

We zijn blij dat de bewoners van Noorderbreedte bezoek mogen ontvangen. Daar zijn wij heel erg blij mee en tegelijkertijd ook heel zuinig op. We zijn zeer alert op de gezondheid van onze bewoners en cliënten. Bij een eventuele (verdenking op een) coronabesmetting moet de bezoekersregeling soms tijdelijk worden stopgezet. Dat willen we graag voorkomen. Daarom gelden er een aantal voorwaarden aan het bezoeken van onze woonzorglocaties die het risico op een besmetting verminderen.

Let op! Extra maatregelen voor bezoek

Helaas is de Britse variant van het virus in Friesland opgedoken. Daarom nemen alle woonzorgcentra in de provincie Friesland, in samenwerking met de GGD en de Veiligheidsregio Friesland, extra maatregelen. Een bezoek brengen aan de locaties van Noorderbreedte blijft hierbij gelukkig mogelijk, maar er gelden wel tijdelijk extra voorwaarden.

Vanaf zaterdag 16 januari 2021 gelden onderstaande voorwaarden voor nog onbepaalde tijd.

 • Elke bewoner/cliënt kan één vaste bezoeker ontvangen. Deze vaste bezoeker mag maximaal één keer per dag op bezoek komen.
 • Per locatie kunnen vaste bezoektijden worden ingesteld. Vraag uw locatie daarna.
 • Bewoners kunnen niet worden opgehaald voor bezoek aan naasten. Een wandelingetje buiten blijft wel mogelijk.
 • De bezoeker krijgt bij de ingang van de woonzorglocatie van ons een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt. Dat moet tijdens het gehele bezoek worden gedragen over de mond en neus. Raak het mondneusmasker tijdens uw bezoek niet aan en zet het niet af.
 • We blijven bewoners, cliënten en medewerkers ook bij geringe klachten snel op het virus testen. Zodat we direct in actie kunnen komen om het virus tegen te gaan.

Gezondheidscheck voorafgaand aan uw bezoek

Gelukkig blijft een bezoek aan al onze woonzorglocaties gewoon mogelijk. We vragen bezoekers aan onze locaties om voorafgaand aan hun bezoek onderstaande vragen door te nemen. Beantwoordt u een van onderstaande vragen met ‘ja’? Dan verzoeken we u onze locatie tijdelijk niet te bezoeken.

 • Heeft u in de afgelopen 24 uur corona-gerelateerde klachten gehad? Laat u dan testen via de GGD.
 • Heeft u het coronavirus gehad en is dit de afgelopen 7 dagen met een test vastgesteld?
 • Heeft u een huisgenoot/gezinslid met het coronavirus en heeft u in de afgelopen 10 dagen contact met hem/haar gehad terwijl hij/zij nog klachten had?
 • Heeft u in de afgelopen 10 dagen contact gehad met iemand waarbij het coronavirus is vastgesteld?
 • Bent u de afgelopen 10 dagen uit een land/regio teruggekeerd met een code oranje of rood?

U bent van harte welkom

Neem contact op met de desbetreffende locatie voor de bezoektijden en bezoekersmaatregelen. Er zijn een aantal strikte voorwaarden aan uw bezoek om zo de verspreiding van het coronavirus te voorkomen:

 • Elke bewoner/cliënt kan één vaste bezoeker ontvangen. Deze vaste bezoeker mag maximaal één keer per dag op bezoek komen.
 • Draag een chirurgisch mondneusmasker gedurende uw gehele bezoek aan de locatie. U ontvangt deze op de locatie.
 • Raak het mondkapje tussentijds niet aan. Was of desinfecteer uw handen wanneer dit per ongeluk wel gebeurt.
 • Gaat u buiten wandelen? Dan vragen wij u om drukke plekken te vermijden en 1,5 meter afstand van elkaar te bewaren. Lukt dit niet, draag dan ook buiten uw mondkapje.
 • U reinigt uw handen bij binnenkomst en als u de zorglocatie weer verlaat. Wij zorgen dat er bij de in- en uitgang desinfectiemiddelen staan.
 • U registreert bij binnenkomst uw naam en telefoonnummer. Hiermee kunnen wij u zo snel mogelijk informeren mocht er sprake zijn van een besmetting.
 • U volgt de instructies van de Noorderbreedte-medewerkers op en u volgt de aangegeven looproute. Houdt altijd de 1,5 meter afstand aan.
 • U komt alleen op bezoek bij uw naaste en vermijdt contact met andere bewoners. U bezoekt geen andere afdelingen.
 • Verder vragen we aan u om zich aan deze hygiëneregels te houden:
  – Was regelmatig uw handen.
  – Schud geen handen.
  – Gebruik papieren zakdoekjes.
  – Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog.
  – Houd minimaal 1,5 meter afstand.

Bezoek aan een afdeling met besmette bewoners

Ook wanneer een afdeling of locatie in isolatie zit vanwege een besmetting, proberen we bezoek mogelijk te maken indien dit gewenst is. Dit kan alleen op afspraak en in overleg. U krijgt dan van ons beschermende kleding zodat u veilig uw naaste kunt bezoeken.

Terugkeer uit landen met code oranje of rood

Bent u in een land geweest waarvoor code oranje of rood geldt, dan kunt u 10 dagen niet op bezoek komen. Ook als u zich in deze 10 dagen laat testen en de test is negatief. Wanneer u na 10 dagen nog steeds klachtenvrij bent, bent u weer welkom in de locaties. Vermijd het contact met personen die in thuisquarantaine zitten vanwege het bezoek aan een land met code oranje of rood.

De meest recente informatie per land/regio vind u op www.nederlandwereldwijd.nl. U kunt ook de reisapp van Buitenlandse Zaken downloaden.

Restaurants binnen locaties blijven open

In het belang van het welzijn van onze bewoners is besloten de restaurants binnen onze locaties open te houden voor bewoners, naasten en medewerkers. Wel gelden soms specifieke toegangsregels mer locatie. Uitzondering geldt voor Roelof’s Brasserie in Erasmus, dit restaurant is gesloten.

Gezondheid blijft voorop staan

We zijn blij dat de bewoners van Noorderbreedte bezoek mogen ontvangen. Tegelijkertijd houden we goed in de gaten wat het effect van meer bezoek op de verspreiding van het coronavirus is. We letten goed op de gezondheid van onze bewoners. Bij een eventuele (verdenking op een) coronabesmetting wordt de bezoekersregeling op advies van de GGD Fryslân soms tijdelijk aangescherpt of stopgezet. Dit kan een specifieke afdeling of een gehele locatie zijn.

Vaccinatie zijn gestart

Op 6 januari is in Nederland gestart met het vaccineren tegen het coronavirus. Om de meest kwetsbare mensen te beschermen en om de druk op de gezondheidszorg te verlagen, zijn eerst de medewerkers van verpleeghuizen, kleinschalige woonvormen en uit de directe COVID-zorg aan de beurt. Daar zijn wij uiteraard erg blij mee. Op vrijdag 15 januari start de GGD in Friesland met het vaccineren. Onze medewerkers kunnen vanaf deze week een afspraak maken om zich te laten vaccineren.

Wij hopen dat veel zorgprofessionals zich laten vaccineren. Dan krijgen onze bewoners, cliënten, medewerkers en vrijwilligers dit jaar stap voor stap het leven van vóór corona weer terug. Maar we moeten nog even volhouden. Alleen samen krijgen we corona onder controle!

Vaccinatie van bewoners start 28 januari
Donderdag 28 januari starten de eerste Noorderbreedte woonzorglocaties met het vaccineren van onze bewoners tegen het coronavirus. Ongeveer drie weken daarna ontvangen zij de tweede vaccinatie.
Voorafgaand aan deze vaccinatie is aan alle bewoners of wettelijk vertegenwoordiger om toestemming gevraagd, zodat bewoners alleen wordt gevaccineerd als zij dat willen. Noorderbreedte is blij te kunnen starten met vaccineren, om op die manier onze bewoners te beschermen tegen het coronavirus.

Maatregelen blijven nodig
Het vaccin is het begin van het einde van corona. Maar we zijn er nog niet. Pas wanneer minimaal 70% van de bevolking beschermd is tegen het virus kunnen de beschermende maatregelen worden beëindigd. Ook beschermt het vaccin niet voor 100% tegen het virus. Dat betekent dat we voorlopig nog mondkapjes dragen, goed en vaak onze handen wassen en 1,5 meter afstand houden. Kortom: we zijn op de goede weg maar we moeten nog even volhouden.

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan aan uw contactverzorgende op de locatie. U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van Noorderbreedte.

Klantenservice Noorderbreedte

Telefoonnummer: 058 – 280 30 30
E-mail: klantenservice@nb.nl

Een hart onder de riem voor al onze bewoners, cliënten,
familieleden en naasten. Van ons, voor jullie
!