Coronavirus (COVID-19)

Het bezoeken van onze locaties is gewoon mogelijk. Daar zijn wij heel erg blij mee en tegelijkertijd ook heel zuinig op. We zijn zeer alert op de gezondheid van onze bewoners en cliënten. Bij een eventuele (verdenking op een) coronabesmetting moet de bezoekersregeling soms tijdelijk worden stopgezet. Dat willen we graag voorkomen. Daarom gelden er een aantal voorwaarden aan het bezoeken van onze woonzorglocaties die het risico op een besmetting verminderen.

Versoepeling bezoekregels

Helaas is de Britse variant van het virus in Friesland opgedoken. Daarom namen alle woonzorgcentra in de provincie Friesland, in samenwerking met de GGD en de Veiligheidsregio Friesland, extra maatregelen vanaf 16 januari. Nu de besmettingscijfers dalen en bewoners gevaccineerd worden kunnen we, na overleg met onze centrale cliëntenraad, de bezoekregels iets versoepelen.

Vanaf maandag 22 februari 2021 gelden onderstaande tijdelijke voorwaarden voor onbepaalde tijd.

  • Elke bewoner/cliënt van onze zorglocaties mag per dag één bezoeker ontvangen.
  • Elke bewoner heeft maximaal twee vaste bezoekers. Dit was eerst één vaste bezoeker.
  • Deze bezoekers komen verdeeld over de week op bezoek, dus niet tegelijk en ook niet op dezelfde dag. Zo heeft elke bewoner een ‘bubbel’ van twee bezoekers en blijft het aantal mensen dat een bewoner/cliënt ziet beperkt. Dit om het risico op het overbrengen van het virus te blijven beperken.
  • Per locatie kunnen er vaste bezoektijden zijn ingesteld. Vraag de locatie naar deze bezoektijden. Bezoek buiten deze tijden is dan alleen mogelijk in het geval van een nood- of spoedsituatie.
  • Bewoners kunnen helaas nog niet worden opgehaald voor een bezoek aan naasten. Een wandelingetje buiten blijft wel mogelijk.
  • De bezoeker krijgt bij de ingang van de woonzorglocatie van ons een chirurgisch mondneusmasker uitgereikt. En draagt deze tijdens het gehele bezoek over de mond en neus. Raak het mondneusmasker tijdens uw bezoek niet aan en zet het niet af. Eten en drinken is tijdens het bezoek niet mogelijk.
  • We blijven bewoners, cliënten en medewerkers ook bij geringe klachten snel op het virus testen. Zodat we direct in actie kunnen komen om het virus tegen te gaan.

Avondklok en bezoek

In heel Nederland geldt vanaf zaterdag 23 januari een avondklok. Dat betekent dat iedereen tussen 21.00 uur ’s avonds en 04.30 uur ’s ochtends binnen blijft. Een bezoek aan onze locaties is daarmee niet mogelijk tijdens de avondklok. Wanneer het toch noodzakelijk is dat u naar een locatie komt, bijv. vanwege een noodgeval of in de palliatieve fase, dan dient u vooraf een ‘Eigen verklaring avondklok’ in te vullen waarop u aangeeft waarom u op straat bent. Neem dit ingevulde formulier mee (uitgeprint of digitaal op uw telefoon) als u vanwege een noodgeval de deur uit moet tijdens de avondklok.

U kunt het formulier downloaden op de website van de rijksoverheid: Eigen verklaring avondklok.

Nieuwsberichten – coronavirus

Vragen?

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Stelt u deze dan aan uw contactverzorgende of contactpersoon op de locatie. U kunt ook contact opnemen met de Klantenservice van Noorderbreedte.

Klantenservice Noorderbreedte

Telefoonnummer: 058 – 280 30 30
E-mail: klantenservice@nb.nl

Een hart onder de riem voor al onze bewoners, cliënten,
familieleden en naasten. Van ons, voor jullie
!