Betaalde zorgopleiding voor bewoners van Terschelling

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Wadzorg zijn op zoek naar Terschellingers die willen werken in de ouderenzorg. De tweejarige mbo-opleiding voor Verzorgende IG (niveau 3) is bedoeld voor bewoners van Terschelling zelf. Na het behalen van het diploma wordt hen een vaste baan aangeboden bij een van de zorgorganisaties.

De opleiding is een Beroeps Begeleidene Leerweg (BBL) die twee jaar duurt. Leerlingen ontvangen een contract van 24 uur, waarvan 4 betaalde schooluren. Hiervoor komt wekelijks een docent van ROC Friese Poort naar het eiland toe. De opleidingsplaatsen zijn uniek. De zorgorganisaties betalen voor het werk, de opleidingstijd en -kosten en bieden uiteindelijk een vaste aanstelling aan.

Personeelsbestand op orde houden
Door het aanbieden van deze opleidingsplaatsen willen Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Wadzorg het personeelsbestand op Terschelling op orde houden. Noorderbreedte merkt bijvoorbeeld voor woonzorgcentrum De Stilen dat het steeds moeilijker wordt om de vacatures in te vullen. Op termijn wordt een uitstroom van medewerkers verwacht, omdat zij hun pensioengerechtigde leeftijd bereiken. De oplossing zit voor Noorderbreedte niet in het werven van zorgmedewerkers van het vaste land. Daar is niet voldoende verblijfsaccommodatie voor en voor de bewoners van woonzorgcentrum De Stilen is het sowieso prettig als zorgmedewerkers het eiland goed kennen.

Jongeren en ouderen welkom

Noorderbreedte, Thuiszorg Het Friese Land en Wadzorg hopen met de betaalde opleiding de Terschellingers met een zorghart enthousiast te maken. Iedereen die in de zorg wil werken, kan zich aanmelden: jongeren, ouderen, zij-instromers. Inschrijven voor een opleidingsplaats kan via de website van Werken bij Noorderbreedte. Noorderbreedte heeft acht opleidingsplekken, Thuiszorg Het Friese Land twee en Wadzorg één.