Verbouwing Bennema State

Op deze pagina houden wij u op de hoogte over de verbouwing van Bennema State. Volg ook Bennema State op facebook voor het laatste nieuws. Met de verbouwing van onze woonzorglocatie willen wij het wonen voor alle bewoners verder verbeteren. We zijn daarom in november 2021 begonnen met de werkzaamheden. Kijk live mee naar de verbouwing.

Vragen over de verbouwing?
Als u vragen heeft over de verbouwing, kunt u deze stellen aan uw eerste contactverzorgende. Maar u kunt uw vraag ook sturen via email aan verbouwingbennemastate@nb.nl

Nieuwsupdate – november 2021

We gaan beginnen met het verder verbeteren van het wooncomfort binnen Bennema State.

Werken aan waardevolle dag
Bij Noorderbreedte zetten we ons zoveel mogelijk voor de waardevolle dag van onze bewoners, naasten, medewerkers en vrijwilligers. Daarom luisteren we naar wat zij nodig hebben en wensen. Wij vinden het belangrijk dat ieder zich gerespecteerd, geborgen, veilig en thuis voelt. We weten dat hiervoor overzichtelijkheid, herkenbaarheid en huiselijkheid heel belangrijk zijn. En daar gaan wij met deze verbouwing verder aan werken. Zo kunnen we de zorg en ondersteuning nog beter om onze bewoners heen organiseren en inzetten op het welzijn. Wij zijn dan ook erg blij met de verbouwing.

Wat gaat er gebeuren?

  • We gaan acht zogenoemde buurtkamers realiseren. In deze ruimten kunnen de bewoners straks elkaar ontmoeten, de krant lezen, meedoen aan activiteiten en met elkaar eten. Er is altijd iemand in de huiskamer aanwezig voor zorg en ondersteuning.
  • Daarnaast komen er acht appartementen bij. Dit zijn grote appartementen met een aparte woon- en slaapkamer, badkamer en balkon.
  • Zowel de buurtkamers als de appartementen worden gerealiseerd met een stuk nieuwbouw aan de achtergevel van Bennema State. In de buurtkamers komen nieuwe moderne keukens met apparatuur, nieuwe meubels en gordijnen. De keuze hiervoor gaan we nog samen met de bewoners en medewerkers maken.
  • Ook in de bestaande appartementen gaan we kleine aanpassingen doen. Sommige woningen krijgen nieuw sanitair, andere een nieuwe vloer of keuken. Alle appartementen worden bekeken en aangepast als dat nodig is.
  • Aan de achterzijde van het gebouw maken we een achteruitgang met rolstoel/rollator-helling. Op die manier kunnen de bewoners ook via de achterzijde naar de tuin en hoeven ze niet helemaal om te lopen. Ook de afval- en linnenkarren hoeven hierdoor niet meer door het hele gebouw.
Achtergevel Bennema State na verbouwing

Wanneer begint de verbouwing?
Woensdag 17 november starten we met de eerste werkzaamheden van deze verbouwing, dat vindt allemaal eerst nog buiten plaats. De totale verbouwing gaat ongeveer een jaar duren. De werkzaamheden vinden stapsgewijs plaats.

Wat merken de betrokkenen van de verbouwing?

  • Omdat de verbouwing bestaat uit een aanbouw verwachten we dat de overlast beperkt is. Natuurlijk zijn er wel bouwwerkzaamheden zichtbaar, zo staat er straks een bouwkraan. Maar er hoeft niet te worden geheid. De grondpalen worden geboord en dit zorgt wel voor wat geluid, maar geen gedreun.
  • Als de aanbouw is gerealiseerd, dan gaan we pas de muur naar ons bestaande gebouw doorbreken. Om zo de overlast zoveel mogelijk te beperken. Tegen die tijd brengen wij de betrokkenen hiervan op de hoogte.
  • De uitvoerders houden zoveel mogelijk rekening met de bewoners en met de rusttijden. Noorderbreedte bepaalt de werktijden.
  • Wel is er vanaf half november wat meer verkeer rondom onze locatie. Het kan zijn dat er daardoor enig parkeeroverlast ontstaat.
  • Als er aanpassingen nodig zijn in het appartement van de bewoner, dan kan hij/zij er gewoon blijven wonen. Dit geeft wel enige overlast. We bespreken uiteraard tijdig wat er nodig is.