Met de cliëntenraad

Een aantal bewoners, hun familieleden of hun vertegenwoordigers komen in de cliëntenraad samen op voor de belangen van bewoners.

Zo kunt u, of uw familie meepraten en meedenken over goede zorg en over hoe zaken geregeld worden bij Abbingahiem.

We zijn op zoek naar nieuwe leden voor de cliëntenraad van Abbingahiem. Klik op onderstaande button en bekijk de vacature.

Als bewoner van Abbingahiem bent u de expert in hoe u uw dag wilt inrichten. U weet namelijk het beste wat belangrijk voor u is en wat u wilt en kunt. Uw wensen zijn daarom het uitgangspunt bij de persoonlijke zorg die Abbingahiem biedt.

Familie, vrienden en kennissen zijn een onderdeel van uw leven. Ze worden zoveel mogelijk betrokken bij uw plezierige en waardevolle invulling van uw dag. Vanzelfsprekend allemaal in overleg met u. De moderne ouderenzorg gaat uit van wat ouderen zelf willen.

Belangenbehartiging

De lokale cliëntenraad van Abbingahiem heeft tot taak om, binnen het kader van de doelstellingen van Noorderbreedte, de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten van Abbingahiem te behartigen. Een mooie taak! De Cliëntenraad is de gesprekspartner van de regiomanager.

Rechten en verantwoordelijkheden

  • De Wet Medezeggenschap Cliënten Zorg 2018 (Wmcz 2018) beschrijft welke rechten en verantwoordelijkheden de cliëntenraad heeft.
  • De cliëntenraad toetst, adviseert en controleert het beleid van de zorgaanbieder.
  • De cliëntenraad denkt mee en heeft invloed op de zaken die cliënten aangaan.
  • De cliëntenraad heeft altijd recht op informatie.
  • Het gaat dus niet om belangen van individuele cliënten.

Wat voor mensen zitten er in de CR Abbingahiem

De lokale cliëntenraad bestaat uit tenminste drie en maximaal zeven leden.

Op dit moment heeft de cliëntenraad Abbingahiem twee vacatures, i.v.m. het vertrek van twee leden wegens het bereiken van de maximale zittingstermijn van 2 x4 jaar.

Via een open procedure worden nieuwe leden benoemd op basis van betrokkenheid bij de moderne ouderenzorg, specifieke deskundigheid en kennis en vaardigheden.

Het dagelijkse bestuur van de lokale cliëntenraad van Abbingahiem wordt gevormd door:

  • Piet Brouwer, voorzitter
  • Minke Wassenaar, vice voorzitter

Hoe kunt u ons bereiken?

Piet Brouwer (Vz) is te bereiken via het algemene telefoonnummer van Abbingahiem. U kunt ook een e-mail sturen naar piet.brouwer@nb.nl.