Noorderbreedte gaat bezoek door vrijwilligers in Leeuwarden zelf regelen

Einde aan bezoekproject Rode Kruis

Noorderbreedte gaat het bezoek van vrijwilligers aan cliënten in Leeuwarden zelf regelen. Tot 1 januari 2016 organiseerde het Rode Kruis deze bezoeken voor Noorderbreedte en Palet. Een deel van de Rode Kruis-vrijwilligers waren studenten. De vrijwilligers gingen op bezoek bij cliënten; ze deden een spelletje, lazen voor, gingen wandelen o.i.d. Aan de bemiddeling via het Rode Kruis is nu een einde gekomen.

Noorderbreedte neemt zelf de organisatie op zich
Noorderbreedte (en Palet) hebben besloten de organisatie zelf op zich te nemen, zonder tussenkomst van het Rode Kruis. Hiervoor zijn verschillende redenen. Ten eerste is de zorg zwaarder geworden. De bewoners zijn gebaat bij een vast team van medewerkers en vrijwilligers. De vrijwilligers via het Rode Kruis wisselden nogal eens. Ten tweede wil Noorderbreedte graag dat vrijwilligers zich betrokken voelen bij de andere vrijwilligers en de locatie. Dit lukt beter als de coördinator vrijwilligers van de locatie alle vrijwilligers onder zijn hoede heeft. Tot slot waren Noorderbreedte en Palet een fors bedrag kwijt aan het Rode Kruis voor de bemiddeling; dat past niet meer bij deze tijd.

Kunnen vrijwilligers blijven?
Dat kan. Graag zelfs! De vrijwilliger kan contact opnemen met een van de coördinator vrijwilligers, om te kijken hoe de bezoeken in de toekomst kunnen worden vormgegeven. In principe hoeft er voor de bewoner en zijn (vaste) vrijwilliger niets te veranderen.

Vrijwilligers en familie/contactpersonen kunnen terecht bij:

Kees Vanger (Abbingahiem)
K.Vanger@znb.nl
058 – 286 58 58
Tressa Tigchelaar (Florastate)
Tressa.Tigchelaar@znb.nl
058 – 284 71 90
Anna van Aalderen (Erasmus)
Anna.van.Aalderen@znb.nl
058 – 251 04 95
Gaatske de Vries (Nieuw Mellens en Ymedam)
Gaatske.de.Vries@znb.nl
058 – 288 82 22
Antje van der Goot (overig)
Antje.van.der.Goot@znb.nl
058 – 286 78 49