Nieuwbouw De Spiker van start

Op 30 juni jl. werd de start van de nieuwbouw van twee huiskamers voor kleinschalig wonen feestelijk gevierd.

Bewoner dhr. Leunge stak symbolisch de 1e schep in de grond en bewoner dhr. van Lier knipte het lint door.
Met het mooie weer was het een feestelijke bijeenkomst met buren, bewoners en medewerkers.

Het is de bedoeling dat de bewoners met de Kerstdagen kunnen genieten van hun nieuwe huiskamers.
Wij houden u op de hoogte van het verloop van de bouw!